Bảng giá kê khai thuế VAT và báo cáo tài chính

Bảng giá kê khai thuế VAT – Chưa bao gồm phí kê khai bảo hiểm cho người lao động

NHÓM NGÀNH TƯ VẤN – DỊCH VỤ (Phí dịch vụ kế toán/quý – 3 tháng)

Số hóa đơn

Không có chi phí vốn mua vào

Có chi phí vốn mua vào
Dưới 15 2.000.000/quý 2.500.000/quý
Dưới 30 3.000.000/quý 3.500.000/quý
Dưới 45 4.000.000/quý 4.500.000/quý
Dưới 60 5.000.000/quý 5.500.000/quý
Dưới 90 6.000.000/quý 6.500.000/quý
Dưới 120 8.000.000/quý 10.000.000/quý
Từ 120 trở lên Vui lòng gọi (039.782.7495)

 

NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI (Phí dịch vụ kế toán/quý – 3 tháng)

Số hóa đơn Không có tờ khai hải quan Có tờ khai hải quan
Dưới 15 3.000.000/quý 3.500.000/quý
Dưới 30 4.000.000/quý 4.500.000/quý
Dưới 45 5.000.000/quý 5.500.000/quý
Dưới 60 6.000.000/quý 6.500.000/quý
Dưới 90 7.000.000/quý 7.500.000/quý
Dưới 120 8.000.000/quý 8.500.000/quý
Từ 121 trở lên Vui lòng gọi (0169.782.7495)

 

NHÓM NGÀNH (THI CÔNG XÂY DỰNG – TRANG TRÍ NỘI THẤT
SẢN XUẤT – GIA CÔNG – NHÀ HÀNG – LẮP ĐẶT)

Số hóa đơn Thi công xây dựng
Sản xuất, Nhà hàng
Trang trí nội thất
Gia công – lắp đặt
Dưới 15 3.000.000/quý 3.500.000/quý
Dưới 31 4.000.000/quý 4.500.000/quý
Dưới 46 5.000.000/quý 5.500.000/quý
Dưới 61 6.000.000/quý 7.000.000/quý
Từ 61 trở lên Vui lòng gọi (039.782.7495)

Bảng  giá làm báo cáo tài chính

PHÍ DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH  – NHÓM NGÀNH TƯ VẤN – DỊCH VỤ

Số hóa đơn

Năm 2017

Không có chi phí vốn mua vào Có chi phí vốn mua vào
Không có hóa đơn 1.000.000đ 1.500.000đ
Dưới 30 3.000.000đ 3.000.000đ
Dưới 60 4.000.000đ 5.000.000đ
Dưới 90 5.000.000đ 6.000.000đ
Dưới 120 6.000.000đ 7.000.000đ
Dưới 150 7.000.000đ 8.000.000đ
Dưới 180 8.000.000đ 9.000.000đ
Dưới 210 9.000.000đ 10.000.000đ
Từ 210 trở lên Vui lòng gọi (039.782.7495)

 

PHÍ DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017 – NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI

Số hóa đơn

Năm 2017

Không có tờ khai hải quan Có tờ khai hải quan
Không có hóa đơn 1.500.000đ 2.000.000đ
Dưới 30 4.000.000đ 5.000.000đ
Dưới 60 5.000.000đ 6.000.000đ
Dưới 90 6.000.000đ 7.000.000đ
Dưới 120 7.000.000đ 8.000.000đ
Dưới 150 8.000.000đ 9.000.000đ
Dưới 180 9.000.000đ 10.000.000đ
Dưới 210 10.000.000đ 11.000.000đ
Từ 210 trở lên Vui lòng gọi (039.782.7495)

 

NHÓM NGÀNH (THI CÔNG XÂY DỰNG – TRANG TRÍ NỘI THẤT
SẢN XUẤT – GIA CÔNG – NHÀ HÀNG – LẮP ĐẶT)

Số hóa đơn

Năm 2017

Thi công xây dựng
Sản xuất
Trang trí nội thất, nhà hàng
Gia công – lắp đặt
Không có hóa đơn 1.500.000đ 2.000.000đ
Dưới 30 6.000.000đ 5.000.000đ
Dưới 60 8.000.000đ 6.500.000đ
Dưới 90 10.000.000đ

8.000.000đ

Dưới 120 12.000.000đ 8.500.000đ

Từ 120 trở lên

Vui lòng gọi (039.782.7495)